Voertuig inlevering


Uw leasecontract eindigt binnenkort

Klantcontact

IVECO CERTIFIED PRE-OWNED zal voor het inlevermoment contact met u opnemen om de einde-contract-opties met u te bespreken

Eerste inlevercontrole

Een gedetaileerd rapport zal op kosten van IVECO worden opgemaakt door de dealer of een onafhankelijk expertisebureau.

Voertuigreparatie

Op basis van uw beslissing en ondersteuning van IVECO wordt uw voertuig gerepareerd

Vvoertuig inlevering

Voertuiginlevering en controle geschieden door de IVECO dealer of een onafhankelijk expertisebeureau in lijn met de inlevervoorwaardencatalogus

Als u gebruiker bent van een IVECO voertuig en uw leaseperiode komt bijna tot een einde, willen wij u vragen kennis te nemen van de inleverprocedure